Indywidualne ubezpieczenie na życie — dlaczego warto zadbać o przyszłość swoją i bliskich?Jesteś jedynym żywicielem rodziny? Wspólnie z małżonką spłacasz kredyt hipoteczny? Właśnie przywitałeś na świecie nowego członka rodziny? Zadbaj o przyszłość swoich bliskich i sięgnij po indywidualne ubezpieczenie na życie. W artykule wyjaśnimy, dlaczego warto to zrobić i jak wybrać to, które okaże się realnym wsparciem.

Indywidualne ubezpieczenie na życie to rodzaj ochrony ubezpieczeniowej, której przedmiotem jest życie osoby ubezpieczonej. W przypadku jej śmierci towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci wskazanym w umowie osobom uposażonym określoną kwotę tzw. świadczenie. Choć pokaźny zastrzyk gotówki nie zrekompensuje śmieci najbliższej osoby, pozwoli spojrzeć w przyszłość z większą nadzieją i wiarą. W jakich okolicznościach zakup indywidualnego ubezpieczenia na życie będzie szczególnie zasadny?

3 sytuacje, w których ubezpieczenie na życie najbardziej się przyda

Indywidualne ubezpieczenie na życie to skuteczny sposób na zabezpieczenie przyszłości najbliższych. W przypadku zgonu ubezpieczonego jego bliscy otrzymają pieniądze, które pozwolą im zachować dotychczasowy poziom życia, uniknąć kłopotów finansowych (np. tych wynikających z konieczności spłaty kredytu hipotecznego) i choć po trosze zminimalizować stres towarzyszący przyszłości. Po indywidualne ubezpieczenie na życie warto sięgnąć, zwłaszcza jeśli:

  1. Jesteś jedynym żywicielem rodziny. Dzięki ubezpieczeniu na życie Twoi bliscy będą zabezpieczeni na wypadek Twojej śmierci, jeśli nastąpi wskutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Środki pozyskane z polisy pozwolą im przez pewien czas funkcjonować na niezmienionym poziomie.
  2. Spłacasz kredyt hipoteczny lub pożyczki. Po śmierci jednego z kredytobiorców wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe świadczenie pozwoli terminowo spłacać raty lub całkowicie spłacić kredyt hipoteczny i inne zobowiązania finansowe takie jak pożyczki. A to z pewnością zminimalizuje stres i pozwoli z nadzieją spojrzeć w przyszłość.
  3. Powiększyła Ci się rodzina. Powiększenie rodziny to nie tylko radość, ale również większa odpowiedzialność za najbliższych. Takie wydarzenie powinno być więc bodźcem do jeszcze lepszego zadbania o bezpieczną przyszłość tych, których kochasz.

Jak wybrać najlepsze indywidualne ubezpieczenie na życie?

Dobre ubezpieczenie na życie powinno precyzyjnie odpowiadać na potrzeby osoby ubezpieczonej. Przed zawarciem umowy z ubezpieczycielem, porównaj oferty dostępnych na rynku towarzystw ubezpieczeniowych, zwracając uwagę przede wszystkim na:

  • Sumy ubezpieczeń. Suma ubezpieczenia to kwota, która stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela w ramach zawartej polisy. Mówiąc prościej, jest to maksymalna kwota, jaką po wystąpieniu wskazanego w umowie zdarzenia może wypłacić towarzystwo ubezpieczeniowe. Im większa suma ubezpieczenia, tym wyższa kwota miesięcznej składki. Wybierając indywidualne ubezpieczenie na życie, zadbaj więc o optymalne dla siebie proporcje sumy ubezpieczenia do kwoty składki.
  • Wskazane przez ubezpieczyciela kryterium wieku. Każdy ubezpieczyciel wskazuje kryteria wieku osób, którą może objąć ochroną ubezpieczeniową. Weryfikacja tego parametru jest szczególnie ważna w przypadku seniorów. Nie każde towarzystwo zdecyduje się bowiem objąć ochroną osobę starszą.
  • Możliwość zawarcia dodatkowych umów chroniących także zdrowie. Jeśli zależy Ci na tym, aby ubezpieczyciel wypłacił świadczenie także w przypadku Twojego pobytu w szpitalu, poważnego zachorowania, niezdolności do pracy czy niezdolności dziecka do samodzielnej egzystencji, czy innych okoliczności, sprawdź możliwość poszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe umowy chroniące zdrowie Twoje lub Twoich bliskich.
  • Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela to konkretne okoliczności, za które towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności i po których zaistnieniu nie wypłaci świadczenia. Ich listę znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Im mniej wyłączeń, tym lepiej dla ubezpieczonego.

Zawarcie umowy Indywidualnego ubezpieczenia na życie to przejaw odpowiedzialności i troski o tych, których najbardziej kochasz. Choć wypłata świadczenia nie zrekompensuje straty, pozwoli Twoim bliskim z nadzieją patrzeć w przyszłość.