PIT-36: jak rozliczać? O czym pamiętać?PIT-36 to rozwiązanie dla wszystkich prowadzących działalność podatkową przy zastosowaniu skali podatkowej 17% i 32%.  Opodatkowanie na ogólnych zasadach obowiązuje także w przypadku szczególnych działów produkcji rolnej. 

PIT-36: dla kogo?

Podatek dochodowy musi płacić każdy z nas. Sposobów rozliczania się z dochodów obecnie jest w naszym państwie wiele i łatwo się w tych wszystkich nowych regulacjach prawnych najnormalniej w świecie pogubić. W przypadku działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej wyjściową formę opodatkowania jest skala 17/32%. Rozliczenia podatkowe odbywają się z reguły co miesiąc, natomiast finalną podstawą rozliczenia jest roczna deklaracja podatku dochodowego. Druk do niej to właśnie PIT 36, który dzisiaj wygodnie składamy przede wszystkim w wersji online PIT. Z pomocą przy rozliczeniach przychodzą wygodne programy PIT, które pozwalają samodzielnie rozliczać się np. osobom prowadzącym nieskomplikowaną jednoosobową działalność gospodarczą. 

PIT-36 wypełniają przede wszystkim osoby: 

  • uzyskujące dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej (obejmuje to także kredyt podatkowy lub rozliczenia z jego tytułu na zasadach art. 44 ust. 7f ustawy),
  • prowadzące działy specjalne produkcji rolnej (z opodatkowaniem 17/32%),
  • uzyskujące przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze,
  • uzyskujące przychody ze źródeł krajowych, samodzielnie odpowiadające za ustalenie i opłacenie swoich podatków,
  • uzyskujące przychody za granicą (jeśli polscy płatnicy nie pośredniczą w rozliczeniach).

PIT 36

Przy zastosowaniu skali podatkowej 17 i 32%

Nikt z nas nie lubi tłumaczyć się w urzędzie skarbowym, dlatego warto uważnie przygotować zeznanie PIT 36. Programy online są w stanie ci to znacząco ułatwić. Kluczowe jest odpowiednie odliczenie kosztów od dochodu i na tej podstawie obliczenie dzisiaj nie tylko wysokości wymaganego podatku dochodowego (a właściwie zaliczki na niego, jeśli mówimy o rozliczeniu miesięcznym), lecz także od 2022 roku składki zdrowotnej. W przypadku przekroczenia II progu podatkowego (a więc 120 000 zł) trzeba pamiętać, że od nadwyżki trzeba będzie odprowadzić już nie 17, a 32% podatku. Wielu przedsiębiorców, którzy uzyskują zdecydowanie większe dochody niż 120 000 zł, wybierają więc zamiast PIT-36 PIT-36L, a więc formę liniowego opodatkowania w wysokości 19% niezależnie od wysokości uzyskiwanych przychodów. 

Co jeśli łączysz działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych i umowę o pracę?

PIT 36 pozwala nie tylko na łączenie dochodów z działalności gospodarczej i umowy o pracę, zlecenie, dzieło. Możliwe jest także rozliczanie razem dochodu z PIT36 i PIT28, czyli np. najmu objętego ryczałtem. Tutaj trzeba być jednak bardzo ostrożnym. Nie każde łączenie dochodów jest możliwe, ponadto nie każde może ci się po prostu opłacać. Podatnik składający PIT 36 może być zobowiązany do złożenia oprócz PIT 36 również PIT 38 i PIT 28 w zależności od sytuacji. W przypadku umowy o pracę i działalności, jeśli suma tych dwóch źródeł sprawia, że przekraczasz znacząco II próg, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem może okazać się osobne rozliczenie PIT-37 oraz działalności w oparciu o PIT-36L, czyli podatek liniowy. W takich przypadkach warto skorzystać z porady specjalisty i wybrać rozwiązanie, które pozwoli zoptymalizować podatki, a jednocześnie dopełnić wszystkich prawnych formalności.

Co warto pamiętać o podatku dochodowym?

Podatek dochodowy to nasze podstawowe zobowiązanie wobec państwa. Niezależnie od tego, jaką formę opodatkowania wybieramy, z jakiego rodzaju dochodami się ona wiąże, warto dbać o poprawne składanie rozliczeń i terminowe opłacanie zobowiązań. Długi wobec państwa mogą nam w przypadku wielu różnych programów pomocowych, kredytów itd. zablokować drogę ubiegania się o nie.