Jak pozbyć się chwościka z buraków ćwikłowych?

Burak ćwikłowy uprawiany jest zarówno na polach produkcyjnych, jak i w wielu ogrodach. Z racji bliskiego pokrewieństwa w uprawianym na szeroką skalę burakiem cukrowym, porażany jest przez to samo spektrum chorób. Najgroźniejszą chorobą z w uprawie buraka ćwikłowego jest chwościk buraka. Może on powodować całkowite zamieranie blaszki liściowej.

Jak wyglądają objawy chwościka buraka?

Chwościk buraka powodowany jest przez grzyba Cercospora beticola, który poraża rośliny przy dużej wilgotności powietrza i wysokich temperaturach. W dzień powinna wynosić ponad 25°C, a w nocy przynajmniej 15°C- wystąpienie takich temperatur jest jednoznacznym sygnałem, że niebawem na liściach pojawią się bardzo charakterystyczne objawy tej choroby.

Na liściach można zaobserwować szarobrunatne, srebrzyste plamy, które są otoczone czerwonobrunatną obwódką. Przy braku skutecznej ochrony liczba plam na powierzchni liści będzie się zwiększać i będą one się "zlewały", powodując zamieranie całej blaszki liściowej.

Kiedy zwalczać chwościk buraka?

Chwościk buraka jest chorobą, która ma rozwój utajony. Oznacza to, że po infekcji przez pewien czas rozwija się w roślinie nie dając wizualnych objawów. W związku z tym niezbędne jest wykonanie zabiegu zwalczającego chwościk jeszcze przed wystąpieniem pierwszych plamek na liściach. Sygnałem do zabiegu jest wystąpienie wskazanych wyżej temperatur, przy których dochodzi do infekcji.

Tutaj https://osadkowski.pl/portal/agrotechnika/chwoscik-buraka-cwiklowego-zwalczanie/ można przeczytać więcej o zwalczaniu chwościka w uprawie buraków ćwikłowych.

Czym zwalczać chwościk buraka?

W uprawie buraka ćwikłowego zarejestrowana jest niewielka liczba środków dostępna do zwalczania tej choroby, co znacznie utrudnia jej skutecznie zwalczanie. Nie mniej z dostępnych fungicydów do ochrony grzybobójczej można wykorzystać:

  • Strobe 250 SC — produkt o bardzo dobrym działaniu zapobiegawczym. Zawiera substancję czynną azoksystrobina, która przemieszcza się w roślinie zabezpieczając przed chorobą także nowe przyrosty
  • Scorpion 325 SC- fungicyd łączący działanie zapobiegawcze z interwencyjnym, dzięki zawartości dwóch substancji czynnych azoksystrobiny i difenkonazolu.

Co jeszcze na chwościk buraka?

Zadbać o stan fitosanitarny uprawy buraka ćwikłowego można stosując również preparat ProBeet WG. Preparat na rośliny działa wielokierunkowo, czego efektem jest:

  • indukowanie naturalnych systemów odporność roślin na chwościk buraka
  • polepszenie wigoru i kondycji roślin

Zdrowotność buraka ćwikłowego zwiększa także aplikacja Barrier Si-Ca oraz IonBlue.